Høytrykksvakta | Sprinkleranlegg service » Høytrykksvakta

24t vakttelefon776 77 000

Høytrykks Vakta

Sprinkleranlegg

Høytrykksvakta er FG 900 sertifisert for montering, service og vedlikehold av sprinkleranlegg/automatiske slokkesystemer. Se også: Godkjenninger >>>

 

Vi utfører:

 •  Årlig service
 •  Vedlikeholdsarbeid
 •  Lovpålagt rutiner for sprinkleranlegget
 •  Montering av sprinkler
 •  Rapportering

 

Spør oss om Serviceavtale

Det er lovpålagt med kontroll av sprinkler og årlig service, her kan vi være behjelpelig.

Kontroll skal utføres av sertifisert kontrollør. Kontroll av sprinkleranlegg skal skje etter bestemte krav og føringer.

Serviceavtale gir forutsigbarhet i ansvarsfordeling og oppfølging av oppgaver. Serviceavtale tilpasse deres behov og tar hensyn til byggets type, størrelse, antall sprinklerventiler og type slokkesystem.

 

 • Sprinkleranlegget skal sjekkes grundig en gang i året
 • Vurdering av hvor godt sprinkleranlegget vil fungere ved brann, sett opp mot byggets praktiske bruk
 • Kontroll av sprinklersentral og funksjonskontroll
 • Kontroll av rør og dyser i anlegget
 • Test av alarmer
 • Test av feilsignal
 • Måling av tilgjengelig vannmengde og resttrykk til anlegget
 • Test av fjerntliggende prøveventil

 

Se også forskrift om brannforebygging: Se lovdata https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710 

 

For sprinkleranlegg/automatiske slokkesystemer og serviceavtale

Ring sentralbord/vakt: 776 77 000 for mer informasjon - eller send nødmelding via kontaktskjema >>>

smallIcons