Høytrykksvakta | Miljø og bærekraft » Høytrykksvakta

24t vakttelefon776 77 000

Høytrykks Vakta

Miljø og bærekraft

 

MÅLBEVIST
Vi har tydelige mål, og jobber kontinuerlig med å redusere negative effekter på klima og miljø, – og forbedre de positive effektene.

 

HTV Faksemile forside Miljorrapport 2023 Vi er blitt gronner og mer baerekraftig faksemile 600

Miljørapport 2023
Våre miljøtiltak begynner å gi grønne resultater!
Bra for deg, bra for oss - og bra for kloden.

Se pdf: Miljørapport 2023 >>>

_ _ _ 

 

Se også:


- Våre bærekrafts mål, se >>>

- Vår kvalitets-policy, se >>>

- Vår miljøpolitikk, se >>>

- Miljøfyrtårn sertifisert, se Godkjenninger>>>

- Norsk Vann, se Godkjenninger >>>

- Personvern - GDPR, se >>>

_ _ _  

 

Høytrykksvakta og FNs bærekrafts mål
FNs bærekrafts mål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

 

FNs baerekrafts ma

 

Hva er bærekraftig utvikling?

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. For å sikre bærekraftig utvikling må verdenssamfunnet jobbe på tre områder:

  • Klima og miljø
  • Økonomi
  • Sosiale forhold

Sammenhengen mellom disse dimensjonene avgjør om noe er bærekraftig.

 

Høytrykksvakta’s grunnverdier er:

Hoytrykksvakta sine grunnverdier 05062020

 


Bærekraft
Høytrykksvakta er bevisst egen miljøpåvirkning. Våre bærekrafts mål skal være samlende for vår bedrift og vi skal fremstå ansvarsbevisst i vårt nærmiljø.

 

... teksten over er et utdrag fra Våre bærekrafts mål: Les hele artikkel >>>

 

 

smallIcons