Betingelser for tetthetsprøver » Høytrykksvakta

24t vakttelefon776 77 000

Høytrykks Vakta

Betingelser for tetthetsprøver

Betingelser for tetthetsprøving av trykkledning etter NS-EN 805

 

Det forutsettes at:

  • Ledningene er fylt opp med vann og er fri for luft før kloringen/trykkprøvingen utføres
  • Entreprenøren følger Norsk Standard NS-3420H / NS-EN-805
  • Før prøvingen starter skal ledningen ha stått under driftstrykk i minst 24 timer
  • Entreprenøren kontrollerer at alle stikkledninger/flenser/armatur er skikkelig trukket til
  • Entreprenøren sørger for forsvarlig avstempling i kummer og bend
  • Det er kjørbar veg i nærheten av kummene (maksimal avstand 30 meter)
  • Entreprenøren varsler byggherre/vannverk etc. i god tid før prøvestart

Vi gjør oppmerksom på at dersom det blir oppdaget lekkasje under tetthetsprøvingen, må feilen utbedres og ny tetthetsprøve må utføres. Kostnader ved eventuelle ny tetthetsprøver kommer som tillegg.

 

smallIcons