Høytrykksvakta | totalleverandør rørleggtjenester » Høytrykksvakta

24t vakttelefon776 77 000

Høytrykks Vakta

Vår miljøpolitikk

Høytrykksvakta’s miljøpolitikk skal tilfredsstille aktuelle lovbestemte krav og andre krav.

Vårt verdigrunnlag består av visjon, omdømmeverdier og grunnverdier.

Vi skal jobbe for at Høytrykksvakta gjennom økonomisk vekst skal kunne tilby anstendige helårlige arbeidsplasser som igjen bidrar til å skape bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Vi skal jobbe med bærekraft gjennom ansvarlig forbruk og produksjon, med mål om å bidra til å stoppe klimaendringene.

Vi skal alltid arbeide for å minimere våre lokale fotavtrykk med hensyn til energibruk, slitasje på natur, støy og andre ulemper for lokalbefolkninga.

Vi skal kontinuerlig søke å vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Høytrykksvakta.

 

Vi definerer bedriftens miljøpolicy slik:

 • Bli sertifisert og levere etter standardene ISO 14001. Fortsette å jobbe med krav for å beholde status som miljøfyrtårnsertifisert. Tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
 • Tenke kvalitet og miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten. identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
 • Etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimere bruk av forbruksmaterialer
 • Bruke ISO14001 miljøledelsesstyringssystemet som gir gode retningslinjer
 • Ha gode rutiner, instrukser og prosedyrer som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten
 • Foretrekke samarbeid med leverandører som er klima- og miljøbevisste og eventuelt oppfordre dem til å bli miljøsertifisert
 • Bidra til lokal verdiskaping gjennom å samarbeide med lokale leverandører.
 • Alt vi gjør skal hensynta miljøet, naturen, folkene som bor her og utvikling på en bærekraftig måte.
 • Vi har som mål å sørge for en mest mulig miljø- og klimavennlig leveranse av alle produkter og tjenester som er tilgjengelige gjennom vårt bookingsystem, både egne aktiviteter og ved videresalg av andres produkter og tjenester.
 • Vi har som mål å arbeide for å minimere våre lokale fotavtrykk med hensyn til energibruk, slitasje på natur, støy og andre ulemper for lokalbefolkninga.
 • Bidrar til å skape bærekraftige byer og lokalsamfunn

 

Vi måler miljøarbeidet i bedriften slik:

 

 • Miljøsertifisering
 • Leverandørlister
 • Prosedyrer
 • Instrukser
 • Sjekklister
 • Tiltak/prosesshjul
 • Samarbeidsavtaler
 • Miljørelaterte avvik
 • Restavfall   
 • Strømforbruk, bygg
 • Utkjørte kilometer
 • Dieselforbruk totalt
 • Dieselforbruk pr. mil
 • Skader kjøretøy
 • Sykefravær
 • Miljøkartlegging leverandører
 • Miljøkartlegging produkter
 • Flyreiser
 • Sorteringsgrad

 

Se også:


- Våre bærekrafts mål, se >>>

- Vår kvalitets-policy, se >>>

- Vår miljøpolitikk, se >>>

- Miljøfyrtårn sertifisert, se Godkjenninger>>>

- Norsk Vann, se Godkjenninger >>>

- Personvern - GDPR, se >>>

 

smallIcons