Godkjenninger » Høytrykksvakta

24t vakttelefon776 77 000

Høytrykks Vakta

Godkjenninger

 • Godkjent ansvarsrett

  Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Foretak med sentral godkjenning oppnår en enklere byggesaksbehandling i kommunen, fordi kommunen normalt skal legge den sentrale godkjenningen til grunn ved vurdering av ansvarsrett. Sentralt godkjente foretak kan dermed vise frem beviset for sin sentrale godkjenning istedet for å dokumentere kompetansen sin i hver enkelt byggesak.

  Les mer ...

  Lokal ansvarsrett

  Ansvarsrett tildeles av kommunen ved behandlingen av det enkelte byggeprosjekt, hver gang. Hensikten med bestemmelsene om ansvarsrett er å sikre at aktørene i byggeprosessen har tilfredsstillende kvalifikasjoner innen de ulike funksjonene, slik at byggetiltakene ikke blir dårligere enn det minimum som kreves i plan- og bygningsloven med forskrifter. Derfor stilles det krav til faglig sammensetning, organisering og styringssystem i foretakene. Reglene om ansvarsrett er et virkemiddel for sikre kvaliteten på det som utføres i bygge- og anleggsbransjen.

  Sentral godkjenning

  Den sentrale godkjenningen er altså et effektivt hjelpemiddel for foretakene og kommunene ved behandling av den enkelte byggesøknad. Dersom et foretak har sentral godkjenning, skal kommunen normalt legge den sentrale godkjenningen til grunn ved tildelingen av eventuell ansvarsrett. Kommunen skal ved behandlingen av byggesøknaden som utgangspunkt nøye seg med å vurdere om den sentrale godkjenningen er i overensstemmelse med det aktuelle prosjekt. Foretak som har sentral godkjenning slipper dermed å dokumentere faglig ledelses kvalifikasjoner i hver enkelt byggesak. Det gir raskere behandling lokalt. Satsene for byggesaksgebyret er jevnt over lavere for de foretakene som har sentral godkjenning.

  Les mer: be.no

 • Forsikringspartner

  Høytrykksvakta er godkjent forsikringspartner. Vi hjelper deg fra og med nødmeldingen og frem til oppgjør. Våre forsikringsrutiner gir deg ekstra trygghet, hurtigere assistanse og raskere oppgjør. 

  Vi utfører:

  • Forsikringsoppdrag
  • Nød assistanse
  • Reparasjon på stedet
  • Rapportering til forsikringsselskapet
  • Skadetaksering
  • Sluttattest

  Les mer om Forsikringsoppdrag >>>

  Les mer ...

  Høytrykksvakta er godkjent forsikringspartnere for:

  • IF
  • Tryg
  • DNB
  • Gjensidige
  • Eika
  • Frende

  Vi har avtale med alle saneringsselskap;

  • Frøiland Bygg
  • Recover
  • Polygon
  • - … og andre selskap, kontakt oss for fullstendig liste.

   

  I tillegg tar vi forsikringsoppdrag for:

  • Storebrand
  • Sparebanken 1
  • Nemi
  • - … og andre selskap, kontakt oss for fullstendig liste.

  Ønsker du å vite mer om forsikringsoppdrag?
  Send melding/forespørsel via kontaktskjema >>> så tar vi kontakt med deg
  eller ring vår vakttelefon/sentralbord 776 77 000 for mer informasjon.

   

 • Miljøfyrtårn - sertifisert

  Miljøfyrtårn er et annerkjennelse og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.

  Høytrykksvakta er bevisst egen miljøpåvirkning. Våre bærekrafts mål skal være samlende for vår bedrift og vi skal fremstå ansvarsbevisst i vårt nærmiljø i samsvar med FNs bærekrafts mål.

  Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

  For mer informasjon, se Stiftelsen Miljøfyrtårn: www.miljofyrtarn.no

  Les mer ...

  Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

   

  Miljøfyrtårn er den første nasjonale sertifiseringsordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU-kommisjonen. Anerkjennelsen er bevis på at ordningen har standard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001).

 • Bærekrafts mål

   

  FNs baerekrafts ma

  Høytrykksvakta og FNs bærekrafts mål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

  Les mer om våre Bærekrafts mål grunnverdier >>>

 • FG 900 sertifisert

  Høytrykksvakta er FG 900 sertifisert for montering, service og vedlikehold av sprinkleranlegg/automatiske slokkesystemer.

  Se FG skadeteknikk: www.fgsikring.no

 • StartBank

  Byggenæringen Landsforening (BNL) har med utgangspunkt i prosjektet ”Seriøsitet i byggenæringen”, etablert et felles leverandørregister for bygg- og anleggsnæringen, kalt StartBANK. Utviklingen av leverandørregisteret har skjedd i tett samarbeid med offentlige myndigheter.

  Les mer ...

  Formålet med leverandørregisteret er å bidra til at aktørene i Bygge- og anleggsnæringen kan konkurrere på like vilkår. I tillegg vil man gjennom ordningen oppnå en effektiv og ressurssparende informasjonsdeling av felles opplysninger. 

  Leverandører blir vurdert på grunnlag av på forhånd fastlagte objektive godkjenningskriterier, og dette gjør det enklere for næringens aktører å sikre at kontrakter inngås med seriøse bedrifter.

  Navnet StartBANK er valgt for å uttrykke at dette er starten på en unik og meget viktig godkjenningsprosess.

  Oppdragsgivere vil ved inngåelse av kontrakter benytte leverandører med gyldig registreringsbevis i StartBANK. Oppdragsgiver kan ved behov stille tilleggskrav til leverandører ved utvelgelsen for ulike oppdrag.

  Dette leverandørregisteret er etablert i samarbeid med firmaet Achilles, som driver kvalifikasjonsordninger for olje og gass, energi og transportsektoren. Dette firmaet ble etablert i 1990, og senteret for drift av de ulike ordningene i Norden ligger i Arendal......

 • BVN

  Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom.

  BVN er utviklet av bransjen selv ved Fagrådet for våtrom (FFV).

  Fagrådet for våtrom er en tverrfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon og har som ideell oppgave å bidra til å redusere våtromsskader.

   

 • Norsk Vann

  Norsk Vann er en ikke kommersiell bransjeorganisasjon for vann- og avløpsvirksomhetene i Norge. Organisasjonen skal bidra til å oppfylle visjonen om rent vann ved å sikre bransjen optimale rammevilkår og legge til rette for en kostnadseffektiv kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling.

  Les mer om Norsk Vann >>>

   

 • NRL

  Norske Rørleggersbedrifters Landsforening-VVS (NRL) er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

  Les mer om NRL >>>

   

 • Rørinspeksjon Norge AS

  Vann- og avløpsledninger krever:

  • Kontroll 
  • Drift 
  • Vedlikehold

  Dette for å sikre et godt miljø!

   

  Les mer ...

  Interessegruppen Rørinspeksjon Norge, RIN, ble etablert i 1994 av en del kommuner og private firma. Aktivitetsområdet og medlemsmassen har hele tiden vært økende.

  Formål: Formålet er å fremme rørinspeksjon i Norge gjennom økt kvalitet og kompetanse på personell, utstyr og rapporteringsrutiner. Det arbeides også i forhold til andre aktiviteter på VA-ledningsnettet.

 • MEF

  Maskinentreprenørens Forbund (MEF) formål er å fremme bransjens faglige, økonomiske og ideelle interesser. Herunder iverksette og/ eller administrere ordninger for godkjenning/ autorisasjon av foretak og enkeltpersoner innen bransjen. Formålet er å fremme medlemmenes yrkesmessige og forbruksmessige interesser ved å ta seg av deres faglige, tekniske og økonomiske interesser, samt handel agentur og produksjon.

  Les mer ...

  Næringspolitiske flaggsaker. MEFs hovedstyre vedtar hvert år næringspolitiske saker som er overordnet alle de næringspolitiske aktiviteter som utføres i MEF. Hovedstyret har vedtatt følgende tre flaggsaker for 2008:

   

  1. MEF- viktigste leverandør av fakta om kapasitet og kostnadsutvikling i våre bransjer
  2. Innføring av nytt KS- og HMS-system i våre medlemsbedrifter
  3. Like konkurransevilkår for offentlige og private bedrifter

   

  Les mer om på mef.no >>>

   

   

 • Godkjent lærling bedrift

  Høytrykksvakta er en godkjent lærling bedrift. Vi tilbyr lærlingplasser innen rørleggerfaget i samarbeider med ORIN - opplæringskontoret for rørleggerfag i nord.

smallIcons