Høytrykksvakta | totalleverandør rørleggtjenester » Høytrykksvakta

24t vakttelefon776 77 000

Høytrykks Vakta

Vår kvalitets-policy

Høytrykksvakta AS skal utføre tjenester og levere produkter med riktig kvalitet og i overensstemmelse med inngåtte avtaler. Kunder og ansatte skal tas med på søk etter forbedringer og utvikling av tjenester. Bedriften skal holde seg oppdatert på lover og forskrifter som gjelder for bedriftens virksomhetsområde.

Ved hjelp av tilbakemeldinger fra kunder og avviksrapporter vil vi påse at kvaliteten på tjenesten til enhver tid er tilfredsstillende. Ved hjelp av Sikker jobbanalyse, instrukser, prosedyrer og sjekklister vil vi sikre oss at arbeidet blir utført trygt og miljøbevisst. Vi vil sikre oss at planlagt arbeid blir gjennomført etter de krav som gjelder til opplæring, og i forhold til gjeldende lover, slik at kundene kan føle seg trygg på at vi gjennomfører oppdrag på en ansvarlig måte.

Vi har som mål at alle ansatte skal yte service og kundebehandling i henhold til våre verdier. Ovennevnte avgjør hyppigheten av oppdatering når det gjelder kunnskap om service og bedriftens servicenivå.

 

Arbeidsutførelse:

 • Lover, forskrifter og veiledninger er grunnlag for all yrkesutøvelse. Vi legger til rette for at de skal følges og at vi er i samsvar med våre forpliktelser.

For øvrig gjelder:

 • Nulltoleranse i forhold til overtredelse av trafikklovgivningen med hensyn til fart, rus , bruk av mobiltelefon uten handsfree og bilbeltebruk.
 • Vi jobber alltid etter plan, sjekklister og lovverk, og vi etterstreber høy kvalitet.
 • Det skal være prosedyre for hva vi gjør om ulykken er ute. Det skal være beredskapsplan som ivaretar skade på personer, materiell eller miljø.
 • Vårt utstyr skal ha en kvalitet som til enhver tid er tilfredsstillende iht. lover, miljø, sikkerhet, egne og kundens krav.
 • Kvaliteten opprettholdes gjennom systematisk revisjon av sjekklister, forpliktelser, vedlikehold og innkjøpsrutiner.
 • Om uhellet skulle inntreffe skal vi ha en beredskapsplan og ledelse som bidrar til å redusere konsekvensene av en hendelse, ivaretar de involverte og kartlegger årsaken.
 • Vi jobber kontinuerlig med forbedring innen jobb-sikkerhet.
 • Vi forbedrer oss gjennom tekniske og prosessbaserte tiltak.
 • Systematisk innsamling av informasjon gjennom krav fra kunder, avvik, sikker jobb analyse og kunnskapsutveksling er fundamentet i vår beslutningsprosess og underlag for utarbeidelse av instrukser og prosedyrer samt fastsettelse av mål samt del-mål.

I vår bedrift skal alle ansatte melde inn avvik ved:

 • Skader
 • Ulykker
 • Uønskede hendelser
 • Nesten ulykker
 • Miljø
 • Annet

Avvik meldes inn i våre elektroniske system Dextro. Her blir avvik fortløpende behandlet og fulgt opp. Bedriften fokus er utbedring, forbedring og forebygging. Alle som legger inn avvik blir involvert i prosessen med tanke på forslag til forbedring.

 

Se også:


- Våre bærekrafts mål, se >>>

- Vår kvalitets-policy, se >>>

- Vår miljøpolitikk, se >>>

- Miljøfyrtårn sertifisert, se Godkjenninger>>>

- Norsk Vann, se Godkjenninger >>>

- Personvern - GDPR, se >>>

 

smallIcons