Enøk » Høytrykksvakta

24t vakttelefon776 77 000

Høytrykks Vakta

Enøk

Boligeiere kan med enkle tiltak oppnå betydelig reduksjon i energibruk og spare penger. Den varig høye energiprisen vi har fått, vil gjøre dette ennå mer lønnsomt enn tidligere.

 • Enøk støtter tiltak

  Her kommer litt om tiltak og om støtte fra Enøk

 • Enøk-tips vi alle kan gjøre

  Her har vi samlet noen Enøk-tips som vi alle kan gjøre.

  Les mer ...

  Hva vi er bevist forhold til vannforbruktet?
  Ved å ha et bevisst forhold til vannforbruket, kan man redusere utgiftene til både strøm og vann i husholdningen. Mulighet for redusert vanngebyr gjelder imidlertid bare dersom man har installert vannmåler og blir fakturert i forhold til hva man reelt bruker.

  Har vi vann i overflod?
  For vannverk som har kapasitetsbegrensninger, vil vannsparing i husholdningene være et viktig bidrag for å redusere det totale vannforbruket. Redusert vannforbruk vil de fleste steder også gi miljøgevinst, siden det betyr mindre mengder avløpsvann som må transporteres i ledningsnettet og renses på avløpsrenseanleggene.

   

  Enøk-tips som kan bidra til lavere vannforbruk (og ofte lavere strømforbruk) i husholdningene:

  • Ta heller flere kjappe dusjer istedenfor å bade. Da bruker du atskillig mindre vann og energi enn om du fyller et badekar med flere hundre liter varmtvann.
  • Monter sparedusj. Da bruker du bare halvparten så mye vann (og varmtvann), men likevel nok vann til å bli ren. For en familie som til sammen dusjer 20 minutter hver dag, vil spart energi utgjøre ca. 1200 kroner i året.
  • Sett på vaskemaskinen og oppvaskmaskinen bare når de er helt fulle. Da sparer du både vann, energi og vaskemiddel.
  • Sjekk av og til at det ikke renner vann fra sikkerhetsventilen på varmtvannsberederen.
  • Reparer dryppende vannkraner.
  • Det er ikke nødvendig å la vannet renne mens du pusser tennene.
  • Det er blitt mer og mer vanlig å installere toaletter med vannsparende skylleknapp.
  • Det kan gå tapt så mye som 400.000 liter rent vann i året (400 kubikkmeter) gjennom en cisterne som renner. Hvis det suser/renner i toalettet, bør du derfor utbedre forholdet.
  • Oppdager du mye kondens på vannrørene i kjelleren, kan dette bety at f.eks. toalettet står og renner. Reparer straks eventuelle skader eller kontakt rørlegger for nærmere undersøkelser.
  • Hvis du har vannmåler: Ta av og til en kontroll av vannmåleren når det ikke blir brukt vann og sjekk om måleren står helt stille. Gjør den ikke det, står det vann og renner et eller annet sted.
  • Hvis du har vannavkjølte kjølemaskiner/aircondition anlegg: Sjekk av og til at magnetventilen holder tett; dvs. at når anlegget ikke går, så skal det heller ikke brukes vann. (Sjekk at vannmåleren står stille.)
  • Det er ikke uvanlig at det oppstår lekkasje eller brudd på de private stikkledningene, og dette kan føre til store vanntap og kan også gi ulemper på egen (eller naboens) eiendom. 
  • Dersom vanntrykket i boligen din blir redusert eller du hører susing i ledningene selv om det ikke forbrukes noe vann i huset, kan det være indikasjoner på lekkasje på den utvendige stikkledningen. Dersom du skulle ha mistanke om vannlekkasje på stikkledningen din, kontakt da driftsavdelingen i kommunen eller privat firma som kan gjennomføre lekkasjesøking.
  • Ved brannutrykning (lyd av sirener) i området der du bor: Bruk så lite vann som mulig mens slokkearbeidet pågår, slik at det ikke blir mangel på vann til selve slokkearbeidet.

   

  Kilde: Norsk Vann AS (LINK KOMMER)

smallIcons